Rreth Nesh

Partner Dervisholli

Komapania ,Partner&dervisholli ,, është bashkimi i dy kompanive ,,New Premix,, dhe Dervisholli-com, me reputacion të madhë ne fushen e ndërtimit. Këto dy kompani kan filluarë bashkpunimin në vitin 2010 dhe si hapë të pare të bashkpunimit në lëmin e ndërtimit kanë fillu edhe objekttin ,,Residio,, me lokacion ne Breg Djelli.

Kompania ,,New premix,, është kompani ndërtimi e cila vepron dhe punon ndërtim të ulët dhe të lartë.Bashkepunimi me shum kompani të njohura të ndertimit dhe të lamive të ndryshme ka bër që kjo kompani të jet e besueshme dhe e suksesëshme në punen e sajë.

Komapania ,Partner&dervisholli ,, është bashkimi i dy kompanive me reputacion të madhë ne fushen e ndërtimit.

Kompania 'Dervisholli-Com', aktivitetin e saj biznesor e ka filluar pas luftes ne vitin 2000, kur ne Kosove ishte nje gjendje e rende ekonomike e sociale. Ne fillim, ka filluar me ofrimin e disa prej sherbimeve te cilat jane kryesisht per ndertimtari. Edhe pse si cdo fillim qe eshte i veshtire per bizneset njashtu edhe per kompanine 'Dervisholli-Com' ka qene nje fillim paksa i veshtire por me punen dhe sherbimet profesionale qe jane ofruar ne kete drejtim, ka arrit qe te kete nje sukses shume te madh ne lemin e ndertimtarise.